Facebook

0 40328

Who Deleted Me cho Facebook sẽ giúp bạn kiểm tra nhanh những người đã hủy kết bạn (Unfriend) mình trên Facebook. Who Deleted...
0 42269

Facebook mới đây cho biết rằng thuật toán nhận diện người của hãng hiện đã tốt đến mức có...